Asgari ücret üzerindeki vergi yükü

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücret üzerindeki vergi yükü için, bu konuya bir vergi meselesi olarak bakmamak gerektiğini, çok başka yöntemlerle başka araçlarla da meselenin çözülebileceğini ifade etti.

Asgari ücret üzerindeki vergi yükü

Asgari ücret üzerindeki vergi yüküne ilişkin bir soru üzerine Ağbal, bu konuya bir vergi meselesi olarak bakmamak gerektiğini, çok başka yöntemlerle başka araçlarla da meselenin çözülebileceğini söyledi.

Artan oranlı vergi tarifesinin sadece asgari ücretli için değil, çalışan herkes için geçerli olduğuna işaret eden Ağbal, buna ilişkin farklı seçenekler bulunduğunu, sadece vergi tarifesi üzerinden konuşmanın doğru olmayacağını belirtti. Bu seçenekleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile beraber çalıştıklarını anlatan Ağbal, "Bunu Sayın Başbakanımıza, hükümetimize götürürüz, bu seçeneklerden doğrudan doğruya hedef kitle olan asgari ücretlinin sorununu çözecek seçeneği buluruz. Bu vergiyle ilişkili olmak zorunda değil. Çalışacağız, getireceğiz, diyeceğiz ki 'bulduk seçeneğimiz budur.' Örneğin dedim ki toplam bildirimin üzerinden kişi başına bir indirim yaptık, yine benzeri bir yöntem konuşulabilir, benzeri bir yöntem geliştirilebilir" şeklinde konuştu.

Bugün vergi tarifesinden en fazla etkilenecek kesimin bekar çalışanlar olacağını anlatan Ağbal, bu kesimin ekimde aylık olarak alacağı tutarda 70 lira azalma meydana geleceğini söyledi. Ağbal, "Dolayısıyla benim bekar asgari ücretlinin sorununu çözmem lazım, ona odaklanmış bir çözümü farklı yöntemlerle yapabilirim ama o meseleyi çözeceğim diye bütün vergi sistemini ilgilendiren bir tarife değişikliği yaparsak bu doğru olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Gelir Vergisi Kanunu taslağı
Gelir Vergisi Kanunu taslağına dönük bir soru üzerine Ağbal, bütün sivil toplum örgütleriyle bu taslağı paylaştıklarını, her bir madde ile ilgili görüş ve öneriler geldiğini, kendilerinin de bunları taslağın üzerine işlediklerini söyledi. Ağbal, "Bütçeyi bitirelim, bu gelen görüşlerin üzerinden geçeceğim, daha sonra EKK'dan geçireceğiz" dedi.

Vergi Usul Kanunuyla ilgili de aynı şekilde görüş aldıklarını, gelen eleştirilerden memnun olduklarını aktaran Ağbal, "Ben istiyorum ki Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu için de geçerli bu, mükellef haklarını güçlendiren, belirsizlikleri ortadan kaldıran bir kanun olsun, vergi ceza sistemi itibarıyla daha etkin olsun, gönüllü uyuma teşvik mahiyetinde düzenlemeler içersin. Burada da inşallah güzel bir noktaya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Ağbal, "Dolayısıyla benim hedefim bütçe bittikten sonra süratle her iki kanunu da son noktaya getirip Bakanlar Kurulu'nda sunumunu yapmak" şeklinde konuştu.

banner40

banner41